Long Tongue Frog (4 Zhuang)
Long Tongue Frog (4 Zhuang)
Item No.: GP0405200085
Package: Suction plate
Carton Size(CM): 67*40*43
Qty/Ctn: 288
G.W.(Kg): 5.5
N.W.(Kg): 3.4
产品详情
产品评论(0)

     

           温馨提示


购买后如发现质量问题请不要

直接报差评,否则不予任何售

后服务。

     

          关于色差


所有宝贝均为实物拍摄,各显

示器显示不同,对色彩要求高

的买家请慎拍。

     

          关于快递


本店默认中通快递,如需要发

其他快递请提前与客服交流。

     

          关于退换货


如宝贝型号不合,顾客自理来

回运费调换,如出现商品质量

问题,本店承担运费调换。

Login
Login
Login by:
My Profile
leave a message
back to the top